• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

פרטי ספריה

מרכז ספיר, ד.נ. הערבה 86825
טלפון 08-6592268
פקסימיליה 08-6592259
שם מנהל/ת הספרייה: שוש לוביש

שעות פתיחה

ימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 15:00
ימים א', ג' גם בין השעות 17:00 - 19:00

ספרים פופולרים

שירותים מיוחדים
נותנת שירותים לבי"ס יסודי קהילתי, תיכון "שיטים", גני ילדים, תושבי מרכז ספיר ולתושבי האיזור בכלל.
הדרכה בהתמצאות בספריה, עזרה בעבודות אישיות, שיעורים בנושאים שונים, עידוד קריאה – פעולות סביב "מצעד הספרים" לביה"ס היסודי, השאלת ספרים ומפגשי סופרים.

הודעות לקוראים

תקנות

מה חדש על המדף

הערה: האתר משמש לצרכי מידע לקוראים ואינו מהווה פרסום רשמי של הספריה. פרוייקט ספריה ברשת
פיתוח האתר: חברת סימניה בע"מ
[ניהול]